Skip to content

MWCSD

Mātua, E Amata ia oe Fa'ata'ita'iga Lelei

info@mwcsd.gov.ws

Ministry of Women, Community and Social Development

Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i, Atina'e o Nu'u ma Agafeso'ota'i

Project Management Unit

Unasa Viane Toala

Project Coordinator

Vacant

M&E Officer

Vacant

Finance and Administration Officer

Vacant

Office Assistant/Driver