Skip to content

MWCSD

Mātua, E Amata ia oe Fa'ata'ita'iga Lelei

info@mwcsd.gov.ws

Ministry of Women, Community and Social Development

Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i, Atina'e o Nu'u ma Agafeso'ota'i

Annual Reposts

Policies

National Policy for Persons with Disability 2021-2031
National Policy on Community Economic Development 2021-2031
National Policy on Family Safety_Elimination of Family Violence 2021-2031
National Policy on Gender Equality and Rights of Women and Girls 2021-2031
National Policy on Inclusive Government 2021-2031
Samoa National Child Care and Protection Policy 2020-2030

Internal Audit

Internal Audit Charter MWCSD