Skip to content

MWCSD

Mātua, E Amata ia oe Fa'ata'ita'iga Lelei

info@mwcsd.gov.ws

Ministry of Women, Community and Social Development

Matagaluega o Tina ma Tama'ita'i, Atina'e o Nu'u ma Agafeso'ota'i

Futiafu e Tasi mo Avanoa Tutusa

Talofa Lava & Welcome

About Us

The Ministry of Women, Community and Social Development remains focused in its commitment and overall performance for the achievement of community and social development outcomes, as clearly underscored in Government’s national and sectorial strategic priorities

Vision

“Communities leading inclusive development for quality of life for ALL”

Mission

“Empowering communities to lead their inclusive development for quality of life for ALL”

LATEST NEWS & EVENTS

KIDS ARE NOT PARENTS

BREAK THE CYCLE

Annual Reports

Annual Report

Annual Report 22-23

More

Mandates

Mandates

8 Mandates

More

Policies

Policies

6 Policies

More

Plans

Plans

2 Plans

More
tamaitai i Samoa ua aafia i sauaga i va faaleulugalii
0 %
o matua tausi sa aafia i sauaga i totonu o aiga
0 %
tamaiti i Samoa sa molimauina pe aafia i sauaga i totonu o aiga
0 %
o latou e iai aafiaga tumau o le soifua sa aafia i sauaga i totonu o aiga
0 %

Our Divisions